Kallioperän huomioonottaminen maalämmön tuotannossa

 

GEO-MASTER OY:N LAATIMA SELVITYS 05/2020

 

 

2.

KALLION LÄMMÖNTUOTTOKAPASITEETTI

 

2.1.

Maanpinnan ja kallioperän peruslämpötilan vaikutus kallion lämmöntuottokapasiteettiin.

 

2.2.

Kallioperän kiviaineksen laadun vaikutus kallion lämmöntuottokapasiteettiin.

 

2.3.

Kallioperän rikkonaisuudella ja pohjavesivirtauksilla on vaikutus kallion lämmöntuottokapasiteettiin.

 

2.4.

Lämpökaivon lämmöntuottokapasiteetti

 

2.5.

Tyypilliset lämpötilan muutokset lämpökaivossa

 

3.

MAALÄMMÖN TOTEUTUKSEN LÄHTÖKOHTIEN ARVIOINTI

 

3.1.

Lähtötiedot, joita voidaan pitää lähes vakioina riippumatta maalämpökaivon rakennuspaikasta:

 

3.2.

Menettelytapa, kun käytettävissä ei ole lähtötietoja

 

3.3.

Menettelytapa, kun käytettävissä on geologisia yleisselvityksiä

 

3.4.

Menettelytapa, kun käytettävissä on kallioperätietoja

 

3.5.

Menettelytapamalli, yhteenveto

 Takaisin -sivulle